ENGLISH

Aranacak kelimeyi giriniz:

 
 
 
 

Asyem Besi Yemi

Özellikleri ve faydaları :

Hesaplı besicilik yapacak üreticilerimiz için besiye alınan sığırlarda tüm besi dönemi boyunca kullanılacak bir yemdir.

Zengin vitamin-mineral bileşimi ve dengeli protein-enerji yapısı ile hayvanların günlük canlı ağırlık artışlarını genetik kabiliyetleri oranında arttırır.

Tahıl kırmaları ile yoğun bir şekilde kullanıldığında besi sığırı, kesim olgunluğuna çabuk ulaşır.

Tahıl kırmaları ile verilirken dikkat edilmeli ve kesinlikle en az 2 öğüne bölünerek verilmelidir.

Yemden yararlanma ve ete dönüşüm oranı yüksektir.

Lezzetlidir, hayvanlar tarafından sevilerek ve iştahla tüketilir.

Asidoz ve ayak hastalıkları gibi metabolik hastalıkları en aza indirir.

Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli rasyon, pelet  formda yem fabrikalarımızda bilgisayarlı sistemle üretilmektedir.

 

Kullanım Şekli ;

Asyem besi Yemine yeni başlıyorsanız besi sığırları en az 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

Asyem besi Yemi günde en az 2 öğünde verilmelidir.

Besi sığırlarına temiz su serbest olarak verilmesi  önerilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

Süratli canlı ağırlık artışı için kuru madde esasına göre en az % 15 ,en fazla % 25 oranında kaliteli kaba yem ile birlikte verilmelidir.

Asyem besi yemi ile yapılan yoğun beslemede slajlar ve yaş pancar küspeleri en aza indirilmelidir.

 
 
 
Paylaş