ENGLISH

Aranacak kelimeyi giriniz:

 
 
 
 

Asyem Süt Yemi

Özellikleri ve faydaları :

Düşük ve orta verimli sağmal ineklerde tüm sağım dönemi boyunca enerji, protein, vitamin mineral gibi besleyici madde gereksinimlerini karşılar.

Her türde kaba yem ve kesif hammadde ile uygun rasyon yapımına olanak sağlar

Protein ve enerji içeriği dengelenmiştir.

Lezzetlidir,inekler tarafından sevilerek ve iştahla tüketilir.

Dengelenmiş vitamin ve mineral desteği ile döl verimini arttırır.

Dengeli ve hesaplı Asyem süt ile inekler sağım dönemleri boyunca güvenle ve sağlıkla beslenirler.

Yüksek sindirilebilirliği olan dengeli rasyon, pelet  formda yem fabrikalarımızda bilgisayarlı sistemle üretilmektedir.

 

Kullanım Şekli ;

Asyem Süt Yemine yeni başlayan sağmallar en az 7-10 gün içinde yavaş yavaş alıştırılmalıdır.

Asyem Süt Yemi günde en az 3 öğünde verilmelidir.

İneklere temiz su serbest olarak sağlanmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda en az 3 öğün sulama yapılmalıdır.

Günlük verilecek Asyem Süt Yemi, süt sığırına verilen diğer kaba yemlerin miktarı ve kalitesine göre değişiklik gösterir.

Asyem Süt yemlerinden yüksek süt verimi elde etmek için süt yemleri ile birlikte mutlaka yonca, kuru ot, slaj gibi kaliteli kabayemlerle birlikte verilmelidir.

 
 
 
Paylaş