ENGLISH

Aranacak kelimeyi giriniz:

 
 
 
 

İşletmelerimiz

Entegre Tesislerimiz

Tekirdağ`a bağlı Çorlu İlçesinin Şerefli Çiftliği mevkiinde bulunan Entegre Tesislerimiz 500 bin metrekare büyüklüğündeki arsasında 1975 yılında 40 bin tonluk yağ tankı, doldurma ve boşaltma pompaları yaptırılarak ilk adım atılmıştır. Entegre Tesislerimiz 1982 - 1985 yılları arasında kademeli olarak işletmeye açılmış konusunda ülkemizin sayılı modern tesislerinden biri olmuştur.

Entegre tesislerimiz 180.000 ton/yıl ayçiçek işleme, 120.000 ton/yıl rafine, 30.000 ton/yıl margarin,  144 bin ton/yıl yem üretim kapasitesine sahiptir. Gelişmiş ve çağın gereklerine uygun modern tesislerimizde atık arıtma ünitesi kanalıyla çevreye saygılı üretim yapılmaktadır.

Karacabey Yağ Fabrikası

Bursa İli`ne bağlı Karacabey İlçesi`nde bulunan ekstraksiyon tesisleri özel sektöre ait bir firma tarafından kurulmuş, 1976 yılında Trakya Birlik tarafından satın alınmıştır. Günlük 100 ton ayçiçeği işleme kapasitesine sahip fabrika 1977-78 işyılında üretime başlamıştır. Yapılan çeşitli eklemeler, kurulan üniteler ile kapasitesi arttırılan fabrika bünyesinde 350 ton/gün kapasiteli bir karma yem fabrikası kurulmuştur.

Trakya Birlik`in ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi`nde bulunan Kooperatiflerine hizmet veren Karacabey Yağ Fabrikası 80.000 ton/yıl ayçiçek işleme, 27.000 ton/yıl rafine yağ, 100.000 ton/yıl fenni yem üretim kapasitesine sahip olup, atık arıtma ünitesi kanalıyla çevreye saygılı üretim yapmaktadır.

Paylaş