ENGLISH

Aranacak kelimeyi giriniz:

 
 
 
 

KALİTE-HELAL GIDA - GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Tüm çalışanlarımızın, ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin katkılarıyla, müşterilerimize SAĞLIKLI, GÜVENLİ, LEZZETLİ Bitkisel rafine yağ, Bitkisel margarin ve Hayvancılık sektörü için Karma yem üretirken;

 • * Hammadden başlayarak proses aşamalarında ve son üründe Kalite sistem şartlarına, Gıda güvenliği standartlarına ve Helal üretim koşullarına uygun üretim yapmak,
 • * Tüm süreçlerde verimliliği arttırıp, ürünleri en uygun değerde sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • * Gelişen teknolojiyi izlemek ve kullanmak,
 • * Kalite ve Gıda Güvenliği ve Helal üretim kapsamında Yönetim Sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek, liderliğimizi sürdürmek,
 • * İnsana, çevreye değer veren uygulamaları hayata geçirerek doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak,
 • * Faaliyet alanımız ile ilgili yasa, yönetmelik ve standartlara uymak,

Konularında duyarlı olmayı taahhüt ederiz. 

Genel Müdür

ÇEVRE - İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Gücünü üretici ortaklarından alarak kooperatifçilik ilkelerini yaşatan, ayçiçeği ürününün optimal şartlarda işlenmesi sonucunda ülkemiz ihtiyaçlarına SAĞLIKLI, GÜVENLİ, LEZZETLİ ürünler üreterek katkı sağlayan ve tüm faaliyetleri esnasında gerekli tedbirleri almak suretiyle çalışanlarına, çevreye ve topluma zarar vermeyecek amaç ve hedefleri oluşturmak Birliğimizin temel politikasıdır.

Bu amaçla;

* Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve gerekliliklerine uymak,

* Tüm faaliyetlerimizde çevre ve iş güvenliği ile ilgili belirlenen risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılması ile sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını oluşturarak gerekli koruyucu ve önleyici tedbirleri almak,

* Enerji ve çevresel kaynak kullanımını azaltıcı tedbirler alarak, doğal kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak,

* Olası kaza ve acil durumlarda uygulanacak faaliyetleri belirleyerek, tam zamanında müdahale etmek,

* Faaliyetlerimiz sırasında ortaya çıkan atıkların azaltılması, bertarafı ve geri kazanımına yönelik atık yönetimi çalışmaları yapmak,

* Sürdürülebilir çevre, iş sağlığı güvenliği bilinç ve performansını arttırmak amacı ile sürekli iyileştirme kapsamında tüm çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza bilinçlendirme eğitimleri sağlamak,

İlkeleri doğrultusunda,

“Hiçbir faaliyet İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre sorumluluk ilkelerine uyulmadan yapılacak kadar önemli değildir” prensibi ile sektöründe istikrarlı, öncü ve lider bir kuruluş olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi taahhüt ederiz.

Genel Müdür

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Trakya Birlik olarak faaliyet gösterdiğimiz bitkisel rafine yağ, bitkisel margarin ve hayvancılık sektörü için karma üretimi ve satışında Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile tüm faaliyetlerimizde enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı prensip olarak kabul ederiz.

Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla Trakya Birlik Entegre Tesisleri çalışanları olarak;

* Politikamıza göre belirlenen performans göstergesi ve hedeflerimize uygun olarak tüm tüketim verilerimizi izlemeyi, kayıt etmeyi ve değerlendirerek performansımızı sürekli iyileştirip gözden geçireceğimizi,

* Belirlenmiş amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlayacağımızı,

* Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak uymakla yükümlü olduğumuz yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getireceğimizi,

* Enerji performansının sürekli iyileştirilmesinde enerji verimli ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasını sağlayarak, tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi,

* Tüm üretim ve proseslerimizde enerji, doğal kaynakları verimli kullanmayı ve enerji verimliliğini teşvik edeceğimizi, Taahhüt ederiz.

Genel Müdür

  Kalite-Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri

 • 9001-1

 • 9001-2

 • 22000-1

 • 22000-2

 • Çevre-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri

 • 14001-1

 • 14001-2

 • 45001-1

 • 45001-2

 • Helal Gıda Belgeleri

 • Biröz

 • Biryağ

 • Biryağ Olem

 • Biryağ Profesyonel

 • Şefim

 • Trakyağ

 • Enerji Yönetim Sistemi Belgeleri

 • 50001-1

 • 50001-2

 • Kosher Belgesi

 • Kosher Belgesi

Paylaş